Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

trytobesuperwoman
7176 1d99 500
Reposted frompunisher punisher viabadblood badblood
trytobesuperwoman
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
trytobesuperwoman
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viabadblood badblood
trytobesuperwoman
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman viabadblood badblood
trytobesuperwoman
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty

October 11 2018

trytobesuperwoman
5189 3bf6 500
trytobesuperwoman
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
trytobesuperwoman
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea vianowelovestory nowelovestory
trytobesuperwoman

October 03 2018

trytobesuperwoman
1243 be7a 500
trytobesuperwoman
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabadblood badblood
trytobesuperwoman
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viabadblood badblood
1504 7c46
Reposted fromtheolicious theolicious viabadblood badblood
trytobesuperwoman
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem viabadblood badblood
trytobesuperwoman
0228 6051
Reposted fromEkran Ekran viabadblood badblood
trytobesuperwoman
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viabadblood badblood
trytobesuperwoman
0827 df8a 500
Reposted frommeem meem viabadblood badblood

March 11 2018

trytobesuperwoman
3955 436f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacats cats
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...