Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

trytobesuperwoman
Najbardziej boli mnie Twoja obojętność. Że zachowujesz się tak, jakby mnie po prostu nie było.  Każde Twoje ominięcie mnie bez choćby krótkiego spojrzenia jest dla mnie jak policzek.
trytobesuperwoman
Najbardziej boli mnie Twoja obojętność. Że zachowujesz się tak, jakby mnie po prostu nie było.  Każde Twoje ominięcie mnie bez choćby krótkiego spojrzenia jest dla mnie jak policzek.
trytobesuperwoman
Jestem bezradny, jestem jak organiczna definicja angielskiego słówka „pathetic", jestem jak podstarzały Donnie Darko, jestem potencjalnym samobójcą z miłości przez utopienie, jestem jak otwarta czakra, cieknący kran i krwawiący nos.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
trytobesuperwoman

czytam wiadomości
te wszystkie listy
obietnice i zapewnienia

zastanawiam się
ile substancji halucynogennych
ile hektolitrów alkoholu
ile ton kokainy
trutki na szczury

musiałbyś zażyć
żeby znów napisać coś podobnego

— małe napisy na czarnym tle
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
trytobesuperwoman
A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.
— Czesław Niemen
trytobesuperwoman
0284 d41e 500
trytobesuperwoman
0284 d41e 500

April 11 2017

trytobesuperwoman
5323 258c
...
trytobesuperwoman
9096 b7b5 500
Reposted fromoll oll viabadblood badblood
trytobesuperwoman
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viabadblood badblood
trytobesuperwoman
8918 fcc1
trytobesuperwoman
trytobesuperwoman
0588 4891
trytobesuperwoman
trytobesuperwoman
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
trytobesuperwoman
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viabadblood badblood
trytobesuperwoman
8007 771a 500
ME
trytobesuperwoman
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viabadblood badblood
trytobesuperwoman
1805 d935
Reposted fromrol rol viabadblood badblood
2070 d929 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl