Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2017

8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaamphetamine amphetamine
trytobesuperwoman
7426 b95b
Reposted fromamphetamine amphetamine
trytobesuperwoman
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
trytobesuperwoman
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viabadblood badblood
trytobesuperwoman
9072 9d43 500
Reposted frommachinae machinae viabadblood badblood
trytobesuperwoman
Reposted fromFlau Flau viabadblood badblood
trytobesuperwoman
trytobesuperwoman
trytobesuperwoman
4205 1bc9
Reposted fromslodziak slodziak viabadblood badblood
trytobesuperwoman
trytobesuperwoman
9791 d140 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabadblood badblood
trytobesuperwoman
trytobesuperwoman
0057 804c 500
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
trytobesuperwoman
Reposted fromFlau Flau viacats cats
trytobesuperwoman
6141 6899 500
"Ości" 20
trytobesuperwoman
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
trytobesuperwoman

Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby uznała, że miała zajebisty seks

Czasami chodzi jej o to żeby on doszedł w 30 sekund. Chodzi o to aby nie mógł się powstrzymać.

Nie kotek, nie mamrotek, nie smyranie po szyi (choć miłe), nie ubóstwiam twoją pachwinę, nogi, oraz paznokcie, nie – jesteś taka piękna, nie opowieści. To nie jest czas na takie pierdoły.

Niech pokaże jak bardzo tego chce. Niech szaleje z pożądania. Kobiety lubią jak faceci szaleją z pożądania. Do nich. 

— esencja. p
trytobesuperwoman
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viasmutnazupa smutnazupa
trytobesuperwoman
- Jakie cechy decydują o tak zwanej kobiecości?

- Pewność siebie, spontaniczność, ciepło. Kobiece ciepło to wielka siła, która wręcz musi promieniować na zewnątrz, by ogrzewać innych ludzi.
— Krzysztof Hołowczyc, magazyn "Skarb" 3/2016
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl