Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

0331 a1fc 500

May 02 2017

trytobesuperwoman
6794 ba2c
Reposted fromkatalama katalama viachaffinch22 chaffinch22
trytobesuperwoman
7326 e851
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachaffinch22 chaffinch22
trytobesuperwoman
7851 ba33 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viachaffinch22 chaffinch22
trytobesuperwoman
4921 8b2d
trytobesuperwoman

spagetti marinara (via mogupen.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viachaffinch22 chaffinch22
trytobesuperwoman
2026 5280 500
trytobesuperwoman
7760 e7c3
trytobesuperwoman
6246 836b
Reposted fromkarna karna viachaffinch22 chaffinch22
trytobesuperwoman
2477 8e06 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viachaffinch22 chaffinch22
trytobesuperwoman
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viabadblood badblood
trytobesuperwoman
6453 da73
Reposted fromsoSad soSad viabadblood badblood
trytobesuperwoman
1108 c0ee 500
Reposted fromoll oll viabadblood badblood
trytobesuperwoman
Życie jest proste, składa się z dwóch słów: "tak i nie". Cała reszta to tylko pierdolenie. Chcę Cię, albo Cię nie chcę. 
— Maciek Kasi
Reposted fromnewbeginning newbeginning viabadblood badblood

May 01 2017

trytobesuperwoman
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
trytobesuperwoman

April 30 2017

trytobesuperwoman
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats

April 15 2017

trytobesuperwoman
Najbardziej boli mnie Twoja obojętność. Że zachowujesz się tak, jakby mnie po prostu nie było.  Każde Twoje ominięcie mnie bez choćby krótkiego spojrzenia jest dla mnie jak policzek.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl